Általános Szerződési Feltételek

Alábbi Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Gléda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Vállalkozó”) http://kampany.gledanet.hu és www.gledanet.hu internetes weboldalán (a „Weboldal”)  keresztül létrejött szerződéses jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF elérhető a következő Weboldalról: https://kampany.gledanet.hu/aszf/ és https://gledanet.hu/aszf/ . A jelen ÁSZF a Vállalkozó és Vásárló (továbbiakban: „Megrendelő”; a Vállalkozó és a Megrendelő együttesen a „Felek”) közt a Weboldalon keresztül létrejött elektronikus kereskedelmi szerződésekre  vonatkozó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Vállalkozó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait Megrendelőnek kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel nyújtja.

 1. VÁLLALKOZÓ ADATAICégnév: Gléda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövid név: Gléda Kft.)
  Székhely: 2615 Csővár, Mikszáth út 3/a
  Adószám: 10582914-2-13
  Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-201195
  Telefonszám: +36 30 979 0529

   

  A Vállalkozó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@gledanet.hu

 2. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAICégnév: NetMasters Europe Kft.
  Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5
  Adószám: 24812087-2-09
  Webcím: www.netmasters.hu
 3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. Weboldal A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire.
  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3. A jelen ÁSZF 2021. január hó 1. nap napjától visszavonásig hatályos . A Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosítások azonnali hatállyal hatályba lépnek, amint azokat a Vállalkozó a módosításokat a Weboldalon publikálta.  A megrendelők a jogügylet megkötésekor elérhető tartalmú ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal kötnek szerződést a Vállalkozóval.
  4. A Vállalkozó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 4. VÁSÁRLÁS MENETE4.1. A weboldalon található termékek regisztráció nélkül megvásárolhatók. A kosárba tétel után a megrendelő űrlap maradéktalan kitöltése, a fizetési és szállítási módozat kiválasztása után a küldhető el a megrendelés. A Megrendelő kijelenti, hogy az űrlap kitöltésével és a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja.

  4.2. Megrendelő a Weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

  4.3. Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Vállalkozó kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  4.4. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  4.5. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, amely a Megrendelőt a Weboldal informatikai igénybevétele miatt érte. A Megrendelő informatikai biztonságának kialakításáért, adatainak védelméért kizárólag a Megrendelő felel.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A házhozszállítás díját külön kerül feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  5.2. A  Weboldalon a Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

  5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljes körűen tájékoztatja Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  5.4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

  5.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagMegrendelőnak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK6.1. A megrendelt termék a FOXPOST rendszerével kerül továbbításra.
  Lehetőség van csomag automatába vagy házhozszállítással kérni a kiszállítást.

   

  6.2. A Megrendelő a termék és a szállítási költség ellenértékét fizetheti a Weboldalon bankkártyával a BARION rendszerén keresztül (részletek a 6.3. pontban) vagy utánvéttel két féle módon: fizetés a FOXPOST csomagautomatásnál bankkártyával vagy fizetés a FOXPOST futárnál
  (házhozszállítás esetén)
  6.3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  6.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a Megrendelő e-mail formájában kapja meg, a megrendelő űrlapon megadott címre. Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozó nem fogad el!

  6.5. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  6.6. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Vállalkozó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Vállalkozó és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Vállalkozó Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Vállalkozóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

  7.3. Ha Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

  7.4. Vállalkozó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Vállalkozó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. GARANCIÁLIS RENDELKEZÉSEK8.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  8.2. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. Vállalkozó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. ELÁLLÁSI JOG
  1. Megrendelőnek a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!
  2. A Megrendelőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Megrendelő gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.
  3. Elállási nyilatkozat, Megrendelő elállási és felmondási joga
   A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Megrendelő az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
  4. Megrendelői elállási nyilatkozat érvényessége
   Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Megrendelő nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.
   Az Vállalkozó a Megrendelő elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Megrendelő számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.
  5. Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő elállása esetén
   Ha a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az Vállalkozó az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett teljes összeget.
  6. Vállalkozó visszatérítési kötelezettségének módja
   A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén az Vállalkozó a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Megrendelő jóváhagyása esetén az Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Megrendelőt ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Megrendelő által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Vállalkozót nem terheli felelősség.
  7. Többletköltségek
   Ha a Megrendelő a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, az Vállalkozó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettség a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.
  8. Visszatartási jog
   Vállalkozó visszatarthatja a Megrendelőnek visszajáró összeget, amíg a Megrendelő vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
  9. Megrendelő kötelezettségei elállása/felmondása esetén
   Ha a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy a termék átvételére jogosult személynek átadni.
  10. 9.10. Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
   A termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A terméket az Vállalkozó címére szükséges visszaküldeni. Ha a Megrendelő a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles az Vállalkozó részére megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
  11. 9.11.Megrendelő felelőssége az értékcsökkenésért
   A Megrendelő felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
  12. 9.12.Az Vállalkozó a vételár teljes összegét csak a hibátlan és hiánytalan, eredeti csomagolásában visszaküldött termék esetén köteles visszatéríteni.
  13. 9.13. Elállási nyilatkozat letöltése
 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. 10.1.Vállalkozó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Megrendelő a jelen ÁSZF alapján átadott-átvett áruk teljes ellenértékét nem egyenlíti ki.
  2. 10.2.Vállalkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  3. 10.3.Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  4. 10.4.Amennyiben Vállalkozó a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 3. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  1. 11.1.Vállalkozó és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  2. 11.2.A Megrendelő a terméket, illetőleg a Vállalkozó tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségek egyikén juttathatja el Vállalkozóhoz
   • Postai cím: 2615 Csővár, Mikszáth út 3/a
   • E-mail cím: hello@gledanet.hu
   • Telefonszám: +36 30 979 0529
  1. 11.3. A Megrendelő elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Vállalkozó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
  2. 11.4.A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Megrendelő részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.
  3. 11.5.A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
   • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
   • Megrendelő nevét, lakcímét, elérhetőségét
   • Megrendelői panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
   • Az Vállalkozó nyilatkozatát a Megrendelői panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
   • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
   • A panasz egyedi azonosítószámát
  1. 11.6.A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
  2. 11.7.A Vállalkozó a Megrendelőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Megrendelő lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Vállalkozó Megrendelői jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
  3. 11.8.Abban az esetben, ha a Vállalkozó és a Megrendelő közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Megrendelő.
  4. 11.9.A Megrendelői jogok megsértése esetén a Megrendelő jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
  5. 11.10.A Megrendelő polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  6. 11.11. A Megrendelő jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Megrendelői panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Megrendelő az Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban az Vállalkozót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Vállalkozó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
  7. 11.12.Ha az Vállalkozó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Vállalkozó együttműködési kötelezettsége a Megrendelői igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben az Vállalkozó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
  8. 11.13.A Megrendelő kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.A kérelemnek tartalmaznia kell:
   • A Megrendelő nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
   • A Megrendelői jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
   • A Megrendelő álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
   • A Megrendelő nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
   • A Megrendelő nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
   • A Testület döntésére irányuló indítványt
   • A Megrendelő aláírását
   • Amennyiben a Megrendelő az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
   • Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Megrendelő.
   • Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Megrendelő által kiadott meghatalmazást.
  1. 11.14.További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
   A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
   Budapesti Békéltető Testület

    

   1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   (1) 488-2131
   (1) 488-2186
   bekelteto.testulet@bkik.hu

  2. 11.15.Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Megrendelő panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 1. SZERZŐI JOGOK
  1. 12.1.Miután az kampany.gledanet.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az kampany.gledanet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül.
  2. 12.2.Az kampany.gledanet.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. 12.3.A Vállalkozó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. 12.4.Tilos a kampany.gledanet.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Megrendelői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az irodaszer.patria.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5. 12.5.A kampany.gledanet.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozó írásos hozzájárulásával lehetséges.
 2. ADATVÉDELEM
  1. 13.1.A Weboldal adatkezelési tájékoztatója – adatvédelmi szabályzata – elérhető a következő oldalon: https://kampany.gledanet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Csővár, 2024.06.19.

Csekkrendelés:

Tel.: +36 30 330 2526
E-mail: csekkrendeles@gledanet.hu

Egyéb szolgáltatások:

Tel.: +36 30 979 0529
E-mail: hello@gledanet.hu